Muat Turun


Anda boleh terus menggunakan fungsi SEARCH seperti kebiasaan mana-mana enjin carian.

i-Status Hadis Word Add-In

i-Status Hadis Word Add-In membenarkan anda mengakses data hadis secara terus dari perisian MsWord. Muat turun Add-In ini terus dari sini : Muat turun

i-Status Hadis Chrome Extension

Menggunakan Chrome Extension adalah fungsi tambahan yang lebih memudahkan sekiranya anda selesa untuk menggunakan fungsi text highlighting. Anda hanya perlu highlight 3 perkataan dalam suatu teks hadis yang ingin diperiksa statusnya dan sistem ini akan memaparkan pop up mengandungi status tersebut. InsyaAllah. Muat turun i-Status Hadis Chrome Extension terkini sama ada dari Chrome Extension Store (Pending Approval) atau terus dari sini : Muat turun

Di bawah adalah gambaran extension ini akan dipasang/dibuang kembali. Sila pilih Developer Mode>>Load Unpacked>>Pilih directory versi unzip istatushadis.

Untuk buang Extension ini, hanya perlu tekan Remove.


Gambar 1 : DEVELOPER MODE>>LOAD UNPACKED>>Pilih dir istatushadis versi UNZIP.


Anda boleh menghentikan fungsi Extension ini dengan menekan butang Pause. Untuk mengubah larasan Extension ini, tekan Option


Berikut adalah contoh larasan yang boleh dibuat.


Simpan larasan untuk terus menggunakan Extension ini. Jika anda ingin menamatkan fungsi Extension ini, tekan ICON Extension ini dan tekan PAUSE seperti yang disebutkan diawal tadi.


i-Status Hadis @ The Hadith Project, USIM 2021 - 2024